00100ENSEMBLE

00100ENSEMBLE on neljän helsinkiläisen taiteenalan ammattilaisen perustama kollektiivi. Ensemblen toi yhteen halu luoda immersiivisiä teoksia ja maailmoja, joita emme ole vielä nähneet tai kokeneet. Uskomme, että tämän päivän katsojat kaipaavat lisää kokemuksellisuutta ja uudenlaisia esitysmuotoja. Sen lisäksi, että luomme itse omia monen eri skaalan produktioita, teemme myös erikokoisia ja muotoisia tilaustöitä eri yhteistyötahojen kanssa. Kehitämme mielellämme uudenlaisia yhteistyöprojekteja erilaisiin tiloihin. 00100ENSEMBLE kokoaa yhteen eri alojen ammattilaisia, joilla on yhteinen palo luoda uusia ja kiinnostavia esityskokemuksia. 


Immersiivinen teatteri on kansainvälistä suosiota ja huomiota saanut tapa tehdä ja kokea teatteria, joka upottaa katsojan esityksen maailmaan kokonaan. Moniaistisessa ja monitaiteisessa esityksessä normaalin katsomon sijaan kokija upotetaan esitykseen niin, että hän saa liikkua vapaasti esityksen maailmassa. Yhden katsojan on usein mahdotonta nähdä koko esitystä kerralla, sillä se tapahtuu simultaanisesti eri esitystiloissa.

Immersiivinen esitysmuoto ei ole osallistavaa teatteria, vaan kokijalla on mahdollisuus astua esitykseen sisään. Maailmaan, jossa hänellä on tila, valta ja vapaus. Katsoja voi liikkua, seurata esiintyjiä lähietäisyydeltä ja tutkia maailman salaisuuksia, jolloin jokaisen katsojan kokemus on uniikki.

ENSEMBLEN JÄSENET

Henna Tanskanen

Onni Hämäläinen

Pauliina Palo

Sanna Levo