00100 ENSEMBLE

 

Immersiivinen teatteri on uusi kansainvälistä suosiota ja huomiota saanut tapa tehdä ja kokea teatteria, joka upottaa katsojan esityksen maailmaan kokonaan. Moniaistisessa ja monitaiteisessa esityksessä normaalin katsomon sijaan kokija upotetaan esityksen maailmaan niin, että hän saa liikkua vapaasti esityksen luomassa maailmassa. Yhden katsojan on usein mahdotonta nähdä koko esitystä kerralla, sillä se tapahtuu simultaanisesti eri esitystiloissa.

Immersiivinen esitysmuoto ei ole osallistavaa teatteria, vaan kokijalla on mahdollisuus astua esitykseen sisään. Maailmaan, jossa hänellä on tila, valta ja vapaus. Katsoja voi liikkua, seurata esiintyjiä lähietäisyydeltä ja tutkia maailman salaisuuksia, jolloin jokaisen katsojan kokemus on uniikki.

00100 ENSEMBLE on neljän helsinkiläisen ammattilaisen perustama kollektiivi. Uskomme, että tämän päivän katsojat kaipaavat lisää kokemuksellisuutta ja uudenlaisia esitysmuotoja. Olemme tehneet yhdessä töitä eri produktioissa ja rakkautemme immersiivistä esitysmuotoa kohtaan on tuonut meidät yhteen uuden ensemblen muodossa.  Sen lisäksi, että luomme itse omia monen eri skaalan produktioita, teemme myös erikokoisia ja muotoisia tilaustöitä eri yhteistyötahojen kanssa. Kehitämme mielellämme uudenlaisia yhteistyöprojekteja erilaisiin tilaisuuksiin ja tiloihin. 00100 ENSEMBLE kokoaa yhteen eri alojen ammattilaisia, joilla on yhteinen palo luoda uusia ja kiinnostavia esityskokemuksia. Ota yhteyttä ja kehitetään uutta.

Immersive theatre is a new way of creating and experiencing shows and productions. All ready it has had numerous acclaimed and renowned productions internationally. Instead of typical seats the audience is dropped in the middle of the of the show. Shows combinging different artforms let audiences use all their senses in experiening new productions and stories. The audience member has the right to wonder, touch and move in the world created by the show. It is rarely possible for one person to see the whole show at one go, due to it usually happening simultaneously in different spaces of the venue. Instead of audience participation, the audience member is immersed as if he or she would step into a middle of a movie. There they have the power of choice to move freely, follow performers, touch the scenography and search for secrets of the immersive world.

00100 ENSEMBLE is a Helsinki based collective. We believe that modern day audiences want and desereve new kind of experiences and formats. We have worked with each other in different productions over the years and our love for the immersive theatre has brought us together to base a new ensemble. We produce and create our own shows, but also work closely with clients to plan and make shows/events to order and fit your event. We are always looking for new partners to expand the world of experiences. 00100 ENSEMBLE brings together people and professionals from different fields to co-create new and exciting experiences and shows.

ota yhteyttä/ contact: info@00100ensemble.com

Copyright @ 00100ENSEMBLE